Advies, training en begeleiding

Voor kinderen en jongeren met nood aan ondersteuning op motorisch vlak

Ten Dries biedt advies, training en begeleiding aan personen met (een vermoeden van) een motorische beperking, ook als zij elders naar school gaan. De begeleiding kan zowel doorgaan in Ten Dries zelf (‘ambulante begeleiding’) als thuis, op school, in de sportclub, in de jeugbeweging, in de kinderopvang ... (‘mobiele begeleiding’). 

Ten Dries gaat voluit voor levenskwaliteit en voor een inclusieve samenleving.

 

Hoe aanvragen

U laat ons weten waar uw vraag over gaat. Op basis van uw vraag bepalen we samen het aantal te besteden uren, de locatie waar de begeleiding best doorgaat en de precieze aanpak. Neem contact met de dienst maatschappelijk werk of vul meteen een aanmeldingsformulier in.

 

Mogelijke onderwerpen

Voor het kind of de jongere

 • Gebruiken van hulpmiddelen of aanpassingen
 • Opstarten van ondersteunde communicatie, gebruik van communicatiehulpmiddelen
 • Aan- en uitkleden en andere algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL)
 • Functionele vaardigheden trainen, bv. leren zwemmen, fietsen, typen ...
 • Verbeteren van de schrijfmotoriek, werken met Sprint
 • Zindelijkheidstraining
 • Begeleiden voor, tijdens en na een ziekenhuisopname
 • Ondersteuning bij het verwerken van de beperking

Voor ouders, familie, vrijwilligers, professionelen

 • Tips om de ontwikkeling te stimuleren
 • Advies over bijvoorbeeld eet- en drinkbegeleiding, mondmotoriek, tanden poetsen, zindelijkheidstraining, correcte houding ...
 • Advies over aanpassingen en hulpmiddelen, thuis of op school
 • Initiatie en informatie over SMOG
 • Advies over opvoeding, leerproblemen ...
 • Informatie over reglementering, subsidies en sociale administratie
 • Begeleiding voor, tijdens en na een ziekenhuisopname
 • Vrijetijdsbesteding

 

Wie geeft de opleiding of ondersteuning

De begeleiding gebeurt door ervaren medewerkers: kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, begeleiders, verpleegkundigen, orthopedagogen.

 

Wat zijn de kosten

Een sessie duurt minimum 1 uur en maximum 2 uur. De kostprijs voor een sessie is 5,20 euro.

 

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem contact met de dienst maatschappelijk werk of vul meteen een aanmeldingsformulier in.

 

Bekijk hier de folder over mobiele en ambulante begeleiding door Ten Dries