Ten Dries gaat voor Anders Organiseren

Ten Dries schreef zich in in de projectoproep 'Anders Organiseren' van het Europees Sociaal Fonds - ESF. Met deze oproep zet de Europese Uniein op werkbaar werk met het doel dat mensen meer voldoening vinden in hun werk, waardoor meer mensen langer en gemotiveerd aan de slag blijven. Centraal in Anders Organiseren staat de visie dat mensen het eigen werk meer zelf kunnen regelen. De motivatie en arbeidstevredenheid stijgen en het risico op ziekte, burnout en vroegtijdig verdwijnen van de arbeidsmarkt verkleinen.
De Europese Unie steunt deze projecten in belangrijke mate financieel en inhoudelijk in samenwerking met Vlaanderen. De totale projectkost wordt begroot op € 80.000.

 

Fundament

Te samen met alle medewerkers, vertegenwoordigers van ouders en enkele buitenstaanders  formuleerden we de volgende uitgangspunten, die wij het Fundament van het veranderproces noemen:

Bestaansreden:
We stimuleren het welbevinden van kinderen en adolescenten, met motorische en meervoudige beperkingen, in en buiten Ten Dries. We werken aan een toekomstgerichte persoonlijke ontwikkeling. Kwaliteit van leven staat hier centraal.

HuisjeKernopdrachten: 
We willen dat kinderen/adolescenten en hun omgeving zich goed voelen, betrokken zijn en binnen hun eigen mogelijkheden zelfstandiger worden, hun plan leren trekken. Als multidisciplinair team luisteren we naar de steeds variërende wensen van kinderen/adolescenten en omgeving en gaan samen met hun vraag aan de slag. We versterken hen om daarbij zoveel mogelijk betrokken te zijn in de samenleving.

 

SchooltjeGoesting:
We komen graag werken omdat we mensen graag zien. De kleine stappen die we samen zetten motiveren ons om deskundig verder te werken.
We houden van uitdaging en het levenslang leren dat daaruit voortvloeit.

 

 

Boom1Waarden:
Respect
Open en hartelijk
Geloof in mogelijkheden
Gedreven
Samen-Werken

 

Boom2Hoe we willen werken:
We willen duidelijkheid, rust en continuïteit creëren rondom kind/adolescent, omgeving en medewerker. We doen dit door ons zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te organiseren en autonome teams te ontwikkelen rondom kinderen/adolescenten. Feedback is hierbij een belangrijke tool.

 

Doelstellingen van het project

We willen

 • kleuters, jongeren en adolescenten met een beperking en hun context beter ondersteunen in hun kwaliteit van leven, nu en toekomst gericht
 • een efficiëntere en effectievere organisatie creëren door het inzetten op meer zelfregulatie via teams, die in hoge mate zelf bepalen op welke wijze zij hun opdrachten organiseren en realiseren.

Realisaties en proces

 • Het project startte formeel op 1 april 2017 en eindigt op 30 september 2018.
 • Een kantelteam van een 6-tal medewerkers stuurt het veranderproces aan. De inhoud wordt na bespreking met alle medewerkers gegeven door het Veranderplatform. Dit platform van ruim 40 deelnemers bestaat vooral uit basismedewerkers, verschillende kaderleden, enkele ouders, twee bestuurders en enkele professionelen uit andere organisaties uit de profit en non-profit.
 • Realisaties:
  • de eerste maanden werd gezamenlijk gewerkt aan het fundament.
  • nadien werden spelregels voor Quick Wins afgesproken, waarna vele  initiatieven genomen werden tot kleine verbeteringen in de werking, die zowel efficiëntiewinsten beoogde als meer regie bij de medewerkers.
  • we keurden leidende principes goed. Hieraan kunnen we de veranderingsvoorstellen toetsen.
  • tenslotte werkten we enkele maanden aan een organisatie-sjabloon, waarin we aangeven op welke wijze we kinderen en adolescenten kunnen groeperen in klas- en leefgroepen om hierrond autonome teams te kunnen samenstellen.