Opleiding en vorming voor professionelen (outreach)

Ten Dries specialiseert zich al meer dan 60 jaar in therapie en ondersteuning voor kinderen en adolescenten met een motorische of meervoudige beperking, of een vermoeden van een beperking. Graag delen we onze kennis en expertise ook met andere professionelen. Dit aanbod wordt binnen de sector 'outreach' genoemd.

HOE AANVRAGEN

U laat ons weten waar uw vraag over gaat. Op basis van uw vraag bepalen we samen het aantal te besteden uren, de locatie waar de opleiding het best doorgaat en de precieze aanpak. Neem contact met de dienst maatschappelijk werk.

MOGELIJKE ONDERWERPEN

Therapeutische ondersteuning

 • Therapie bij kinderen of jongeren met een motorische beperking
 • Heffen en tillen, handling
 • Hulpmiddelen
 • Ademhalingstherapie
 • Ondersteunde communicatie
 • Spreken met Ondersteuning van Gebaren (SMOG): visie, basiscursus
 • Eet- en drinkbegeleiding
 • Werken met visualisaties
 • Spelontwikkeling, aanbieden van geschikte materialen
 • Werken met Sprint, hulpprogramma bij lees-, schrijf en spellingsproblemen

Kennis over beperkingen

 • Motorische beperkingen
 • Stoornissen gelinkt aan de motorische beperking, bv. leerproblemen, autismespectrumstoornis (ASS), epilepsie, development coordination disorder (DCD), zindelijkheid, centraal visuele inperking (CVI) ...

Sociaal-pedagogische ondersteuning

 • Relaties, seksualiteit en weerbaarheid (RSW): visie en werkwijze
 • Werken aan de toekomst met jongvolwassenen
 • Omgaan met de naasten van een persoon met een beperking
 • Hoe concreet werken met individuele personen en klasgroepen

WIE GEEFT DE OPLEIDING OF ONDERSTEUNING

De opleiding gebeurt door ervaren medewerkers: kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, begeleiders, verpleegkundigen, orthopedagogen.

WAT ZIJN DE KOSTEN

Een sessie duurt minimum 1 uur en maximum 2 uur. De kostprijs voor een sessie is 5,30 euro.

 

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem contact op met de dienst maatschappelijk werk.

Bekijk hier de folder over outreach door Ten Dries

Outreach kan ook worden aangevraagd voor ouders, familie of vrijwilligers die zorg dragen voor iemand met nood aan ondersteuning. Meer informatie over opleiding en ondersteuning voor ouders, familie of vrijwilligers.