Ten Dries quiz 2018

De hersenen kraakten, de sfeer zat erin...

Hartelijk dank aan iedereen die onze quiz mogelijk maakte: de enthousiaste deelnemers, de sponsors en vrijwilligers!

De einduitslag van de quiz 2018