Wat & voor wie

Ten Dries is een samenwerkingsverband tussen een MFC (Multifunctioneel centrum) en twee scholen Buitengewoon Onderwijs (BuO) type 4. Ten Dries is een dynamische, pluralistische organisatie in Landegem met buitengewone aandacht voor kinderen en adolescenten met een motorische of meervoudige beperking.

Een team van deskundige medewerkers (therapeuten, leerkrachten, begeleiders, verpleegkundigen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers …) engageert zich om de kinderen en adolescenten te ondersteunen op hun weg naar een zo autonoom mogelijke toekomst, in een zo ruim mogelijke context. We creëren hiervoor een veilige en stimulerende leer-, leef- en therapeutische omgeving.

In Ten Dries focussen we ons op de mogelijkheden en talenten van elk kind/adolescent. We willen hen, hun gezinnen en het bredere netwerk versterken om zelf de regie in handen te nemen. We bevragen hun wensen en toekomstverwachtingen en bekijken samen hoe we deze kunnen realiseren.