Hoe inschrijven in Ten Dries?

Overweegt u om uw kind in te schrijven in Ten Dries? We nemen hier graag samen met u de tijd voor, en nodigen u eerst uit voor een vrijblijvend bezoek.

De inschrijvingsprocedure bestaat uit de volgende stappen:

Informatie verzamelen over Ten Dries en bezoek

Als ouder kunt u ons contacteren voor meer informatie of om een afspraak te maken voor een vrijblijvend bezoek. Klik op de post-it "Schrijf je nu in!" of neem contact op met maatschappelijk werk.

Informatie doorgeven

Indien u als ouder wil weten of uw kind naar Ten Dries kan komen, verschaft u ons vooraf best al zo veel mogelijk informatie. Bv. verslagen van andere diensten, de huidige school, therapeuten en artsen. Op basis van deze informatie wordt het verdere verloop bepaald. In deze fase is er een regelmatig contact met een maatschappelijk werker van Ten Dries, al dan niet in de vorm van een huisbezoek.

Inschrijvingslijsten van de scholen

De overheid verplicht alle scholen tot het aanleggen van een inschrijvingslijst voor het volgende schooljaar. Leerlingen die willen ingeschreven worden in de school dienen op deze inschrijvingslijst te staan. Inschrijving op de inschrijvingslijst verplicht nog niet om effectief naar de school te komen, leerlingen kunnen op meerdere inschrijvingslijsten staan. De volgorde van de inschrijvingslijst is bepalend om plaats te hebben in de school.

Voor het schooljaar 2022-2023 opent de inschrijvingslijst van BuBaO en de inschrijvingslijst van BuSO op maandag 7 maart 2022 om 9u. Klik op de post-it "Inschrijvingslijsten BuO".

De capaciteit is per school vastgelegd:

Voor het Buitengewoon Basisonderwijs (BuBaO): 18 kleuters en 42 leerlingen in het lager.

Voor het Buitengewoon Secundair onderwijs (BuSO): 50 leerlingen.

Vraagverduidelijking en eventueel onderzoek

U wordt samen met uw kind uitgenodigd voor een gesprek, om uw verwachtingen ten aanzien van ten Dries verder te verduidelijken. We stellen eventueel bijkomende vragen met betrekking tot uw kind. Indien er vanuit de voorafgaande verslagen twijfels of onduidelijkheden zijn, wordt het gesprek uitgebreid met een onderzoek door de arts en/of de orthopedagoog.
Onmiddellijk na dit gesprek en na een korte interne bespreking, besluiten we of een inschrijving in Ten Dries mogelijk is en bespreken we wanneer uw kind kan starten.

Verdere voorbereiding en administratie

De maatschappelijk werker bereidt samen met u de start voor en begint, indien nog nodig, de administratieve processen bij de bevoegde instanties. Op het einde hiervan wordt u uitgenodigd voor de ondertekening van de overeenkomsten.

Klik op een post-it.

Post-it Inschrijving.jpg

Post-it Inschrijvingslijsten BuO.jpg