Buitengewoon Lager Onderwijs

We onderscheiden 3 evenwaardige soorten werking, die afgestemd zijn op de noden van de leerling: de ervaringsgerichte werking, de functioneelgerichte werking en de leergerichte werking.

Ervaringsgerichte werking

We vertrekken vanuit inhouden die nauw aansluiten bij het eigen ‘ik’ van de leerling. De klemtoon ligt op het beleven en ervaren, het zintuiglijk waarnemen, het scheppen van sfeer en het bieden van veiligheid.

Functioneelgerichte werking 

We gaan uit van het eigen ‘ik’ en willen die leefwereld verruimen. Schoolse vaardigheden worden ingeoefend en onmiddellijk vertaald naar het dagelijkse leven. De klemtoon ligt op zelfredzaamheid.

Leergerichte werking

We werken vanuit een klasprogramma met specifieke leerdoelen, o.a. systematisch taal- en rekenonderwijs en algemene sociale vorming, het verruimen van de interessewereld naar algemeen maatschappelijke thema’s. De klemtoon ligt op zelfstandigheid en probleemoplossende vaardigheden.