Buitengewoon Secundair Onderwijs

Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) Ten Dries is een gesubsidieerde vrije school voor buitengewoon secundair onderwijs van het type 4, d.w.z. voor motorisch en meervoudig gehandicapte meisjes en jongens van 13 tot 25 jaar.

BuSO Ten Dries streeft ernaar om elke leerling een geïndividualiseerd en geïntegreerd programma aan te bieden en hen te begeleiden tot een zo groot mogelijke ontwikkeling en zelfstandigheid.

Alle leergebieden van onze school vallen onder de noemer Algemene Sociale Vorming

Er worden wekelijks 32 lestijden van 50 minuten ingericht.

Twee van deze lestijden worden besteed aan levensbeschouwing (godsdienst of niet-confessionele zedenleer).

In opleidingsvorm 1 (OV 1) volg je een traject dat inzet op maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning, met of zonder arbeidsdeelname. Op het einde van je traject behaal je een attest van de opleidingsvorm.

In het BUSO werken we met ontwikkelingsdoelen. Ontwikkelingsdoelen zijn doelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht voor zoveel mogelijk leerlingen van een leerlingenpopulatie

Doel: leerlingen voorbereiden op hun toekomst als volwassen persoon met een handicap van bij de start in het BuSO, zowel individueel als in groep; voorbereiden op 3 levensdomeinen wonen, werken en vrije tijd. De school selecteert hieruit doelen samen met de leerlingen.