Globaal individuele ondersteuning (GIO)

Begeleiding van kinderen met (een vermoeden van) motorische moeilijkheden in de overgang naar kinderopvang, kleuterschool
en naar het eerste leerjaar tot en met de leeftijd van 7 jaar.

 

Gio (2).png

VOOR WIE?

Met GIO willen we de deelname bevorderen van jonge kinderen met (een vermoeden van) een motorische beperking aan de kinderopvang, kleuterklas en het eerste leerjaar in het gewoon onderwijs. Vanuit Ten Dries versterken wij de deskundigheid van de kinderopvang, de school en de ouders en helpen wij hen zo verder op weg.

De nadruk ligt op de overgangsmomenten in inclusieve trajecten:

  • de eerste stap naar de kinderopvang
  • de overgang van de kinderopvang of thuissituatie naar de kleuterklas
  • de overgang van de kleuterklas naar de lagere school
  • de overgang van de school naar de buitenschoolse opvang

WAT BIEDEN WE?

  • De begeleiding is gericht op concrete noden en vragen vanuit de kinderopvang of school.
  • Gedurende het traject stemmen we af tussen de kinderopvang, de school, het CLB en de ouders.
  • We spreken met de betrokkenen duidelijke doelstellingen af waaraan we willen werken.
  • We gaan samen op zoek naar haalbare oplossingen om het kind beter te laten deelnemen aan de inclusieve omgeving.

DUUR?

GIO is een kortdurende ondersteuning van maximum 30 uren (= 4 RTH punten).

KOSTPRIJS?

GIO is volledig gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en is gratis voor het gezin en de school of kinderopvang.
Wij rekenen geen verplaatsingskosten aan.

HOE AANVRAGEN?

Zowel de ouders, de opvang als de school kunnen het kind aanmelden. We gaan van start na toestemming van de ouders.
Aanmelden voor GIO kan via het contactformulier op onze website.
Na aanmelding nemen we spoedig contact met je op en gaan na een positief antwoord aan de slag.

 

Klik op een post-it.

Post-it Inschrijving.jpg

Flyer globaal individuele ondersteuning.png