Begeleiding bij het emotioneel welbevinden

Het welbevinden van de kleuters, jongeren en adolescenten staat centraal zodat ze zich kunnen ontwikkelen en zich goed voelen in de maatschappij. We richten ons zowel op het kind als op hun context. We werken altijd op maat en op het ritme van het gezin.

 

Begeleiding bij het sociaal emotioneel welbevinden (2).png

 

VOOR WIE?

Binnen het ‘sociaal emotioneel welbevinden’ begeleiden we kleuters, jongeren en adolescenten met een motorische en/of meervoudige beperking én hun context (familie, vrienden, sportclubs, jeugdbewegingen, oppasdiensten, ...) op diverse manieren.

WAT BIEDEN WE?

 • We leren omgaan met het 'anders zijn'
 • We nemen SE0-inschalingen af om het sociaal emotioneel welbevinden van de kleuters, jongeren en adolescenten te bepalen
 • We helpen bij het uitbouwen van een realistisch zelfbeeld
 • We werken aan een realistisch toekomstperspectief. Dit gebeurt zowel vanuit praktisch als vanuit financieel oogpunt
 • We leren omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag (MHG)
 • We leren structuur aanbrengen
 • We bieden begeleiding bij de zoektocht naar een bevredigende seksualiteitsbeleving
 • We geven specifiek opvoedingsadvies
 • We gaan samen op zoek naar een zinvolle vrijetijdsinvulling
 • We bieden tips, tricks en praktische ondersteuning aan jeugdbewegingen, sportclubs en oppasdiensten
 • Onze zorgclown doorbreekt met zijn magie moeilijke momenten

WAAR?

De begeleiding kan thuis plaatsvinden, op school, in de sportclub, in de jeugdbeweging, in de kinderopvang, ...

WIE GEEFT DE BEGELEIDING?

Orthopedagogen, maatschappelijk werkers of begeleiders.

DUUR?

De begeleiding duurt minimum 1 uur en maximum 2 uur.

KOSTPRIJS?

De kostprijs per sessie bedraagt 5,40 euro (afhankelijk van de index).
Voor begeleiding buiten Ten Dries worden geen extra verplaatsingskosten aangerekend.

 

Klik op een post-it.

Post-it Inschrijving.jpg

Flyer begeleiding bij het sociaal emotioneel welbevinden.png