Communicatie & fijn-motorische vaardigheden

Onze logopedisten stimuleren de communicatieve vaardigheden van kleuters, jongeren en adolescenten door o.a. gebruik van ondersteunde communicatie. Bij de fijne motoriek draait het om de fijne bewegingen. De ergotherapeuten stimuleren kleuters, jongeren en adolescenten om zo zelfstandig mogelijk te zijn. Ze leren hen schrijven, zich aan- en uitkleden, typen, een hulpmiddel gebruiken of geven advies rond bijvoorbeeld zitten.

 

Communicatie en fijn motorische vaardigheden (2).png

 

VOOR WIE?

We stimuleren de communicatieve vaardigheden en de fijne motoriek van kleuters, jongeren en adolescenten van 1 tot 21 jaar, met een motorische en/of meervoudige beperking.

WAT BIEDEN WE?

Aanleren van communicatieve vaardigheden:

 • Gebruik van communicatiemiddelen zoals gebaren, pictogrammen, tablets, ...
 • Advies voor ondersteunde communicatie
 • Sprint: een softwareprogramma voor kinderen en adolescenten met lees-, schrijf-en spellingsproblemen
 • Onderzoek mondmotoriek: heel jonge kinderen ondervinden soms problemen met de voeding. Een mondmotorisch onderzoek is dan aangewezen .
 • Eet-en drinkbegeleiding: we geven tips over de manier waarop de kleuters, jongeren en adolescenten best eten krijgen, welk materiaal hierbij het best gebruikt wordt en in welke vorm het voedsel best aangeboden wordt (stukjes, gemixt, ...).
 • Voedingsadvies

Aanleren fijn-motorische vaardigheden:

 • Schrijfmotoriek verfijnen
 • Leren typen met 10 vingers, éénhandig typen of volgens de noden
 • Computeraanpassingen: aanreiken van een aangepaste muis, klavier, alternatieve bedieningen, ...
 • Aanleren gebruik van aangepaste hulpmiddelen
 • Aangepaste zit (school – thuis)
 • ADL: aanleren van zelfstandigheidstaken zoals aankleden, zich wassen, huishoudelijke activiteiten … dit volgens een stappenplan
 • Advies hulpmiddelen
 • Advies en training rond bimanuele vaardigheden
 • Advies en aanpak cerebrale visuele inperking
 • Screening CVI (centraal visuele inperking) lagere schoolkinderen

WIE GEEFT DE BEGELEIDING?

Logopedisten en ergotherapeuten.

DUUR?

De begeleiding duurt minimum 1 uur en maximum 2 uur.

KOSTPRIJS?

De kostprijs per sessie bedraagt 5,40 euro (afhankelijk van de index).
Voor begeleiding buiten Ten Dries worden geen extra verplaatsingskosten aangerekend.

Klik op een post-it.

Post-it Inschrijving.jpg

Flyer communicatie.png