Dagopvang & verblijf

De kinderen en adolescenten leven buiten de schooluren en in vakanties in leefgroepen.

Leefgroepen.jpg

Een team van begeleiders is collegiaal verantwoordelijk voor de leefgroepsactiviteiten: verzorging, maaltijden, slapen gaan, huiswerk, vrijetijdsbesteding, uitstappen, beheer van het zakgeld … en overleggen, waar nodig, met de ouders.
Voor activiteiten die extra-kosten of extra-vervoer voor de ouders veroorzaken, vragen zij vooraf toestemming .
Ieder kind/adolescent heeft een individuele begeleider, die de individuele belangen behartigt.

Dagopvang.JPG

Klik op een post-it.

Post-it Inschrijving.jpg

Flyer buitengewoon onderwijs en MFC.png

Dagopvang met verblijf.JPG