Geïntegreerde werking

In Ten Dries vertrekken we vanuit de vragen van het kind en bouwen we met de ouders een plan uit waaraan we samen werken.

Geïntegreerde werking (2).jpg
 

 

WE KIEZEN VOOR SAMENWERKING

  • we kijken met de ouders door de ogen van het kind en bepalen de prioritaire doelen.
  • we denken samen na over de middelen, de kennis en de vaardigheden die we nodig hebben om met het kind op weg te gaan
  • we ontwikkelen onze deskundigheid en bouwen samen activiteiten met en rondom de kinderen uit om de doelen te realiseren
  • we zorgen daarom voor een sterke integratie van de disciplines en van de school- en MFC-werking.

We realiseren

  • een groot welbevinden van het kind/de adolescent als basis om te groeien en te ontwikkelen.
  • een intensiever aanbod omdat we voortdurend leerkansen aanbieden in diverse situaties (klas, leefgroep, therapie ...).
  • de integratie van de aangeleerde vaardigheden in het gewone leven.

 

Klik op een post-it.

Post-it Inschrijving.jpg