Grof-motorische vaardigheden

Zoek je als ouder, kleuter, jongere of adolescent of als zorgverlener hulp bij het aanleren van zwemmen, fietsen of een andere sport? Heb je een vraag over hulpmiddelen of andere aspecten van gespecialiseerde therapie? Krijg je graag tips om in je thuissituatie je kind makkelijker te dragen, samen met je kind te spelen op de mat … ? Binnen de mobiele, ambulante begeleiding gaan we samen op zoek naar een oplossing voor je vraag.
 

Grof-motorische vaardigheden (2).png

 

VOOR WIE?

We bieden hulp aan kleuters, jongeren en adolescenten met een motorische en/of meervoudige beperking én hun context (ouders, zorgverleners,...).

WAT BIEDEN WE?

We bespreken de haalbaarheid van elke hulpvraag. Bij moeilijkheden zoeken we naar alternatieven of aanpassingen. Zelfstandig aan de slag kunnen gaan na een korte of intensieve begeleiding is ons uiteindelijke doel. Dit zowel thuis, op school, of in een (aangepaste) sportclub.

Onze hulp kan ingeschakeld worden binnen 3 domeinen:

Therapeutische ondersteuning en hulpmiddelen*:

 • Vragen rond het maken/aanpassen van hulpmiddelen en de zoektocht naar het juiste hulpmiddel op maat
 • Vragen rond een goede, comfortabele zithouding op een stoel of in een rolwagen
 • Ondersteuning van therapie
 • Ondersteuning bij aanvraag mobiliteitshulpmiddelen e.a.

De thuiscontext:

 • Tips rond handling en positionering: hoe draag en positioneer je je kind op een veilig een comfortabele manier
 • Hef- en tiltechnieken
 • ...

Sportspecifieke vaardigheden:

 • Zwemmen
 • Fietsen
 • en veilig fietsen in het verkeer
 • Rolschaatsen/skaten
 • Balsporten
 • ...

Een grote troef van Ten Dries is het therapiebad met verstelbare bodem, geschikt voor hydrotherapie. We organiseren zwemlessen in een 1 op 1 relatie met de kleuters, jongeren en adolescenten. Ook de ouders worden nauw betrokken bij de zwemles.

WIE GEEFT DE BEGELEIDING?

Kinesitherapeuten en ergotherapeuten.

DUUR?

Een sessie duurt ongeveer 1 uur.

KOSTPRIJS?

De kostprijs per sessie bedraagt 5,40 euro (afhankelijk van de index).
Voor begeleiding buiten Ten Dries worden geen extra verplaatsingskosten aangerekend.

*Ten Dries heeft een erkenning als MDT voormobiliteitshulpmiddelen (VSB) en als expertteam VAPH.

Klik op een post-it.

Post-it Inschrijving.jpg

Flyer grof motorische.png