Medisch-verpleegkundige zorg

Vele kinderen en adolescenten hebben (para-)medische zorg nodig.
Wij laten de regie in de handen van de ouders en ondersteunen waar nodig.

Medisch en verpleegkundige zorg.jpg

Medisch-verpleegkundige zorg gaat van preventieve zorg (gezonde en aangepaste voeding, hygiëne-maatregelen ifv corona, mrsa ...) over toedienen van medicatie en consultaties met externe artsen tot sondevoeding, sonderen, medische ingrepen enz.

Onze coördinerend arts en (begeleiders-)verpleegkundigen zorgen ervoor dat de gepaste zorg gegeven wordt. Zij ondersteunen de ouders op vraag bij consultaties door externe artsen en bij het nemen van beslissingen.

Wij hebben afspraken met externe gespecialiseerde artsen, die enkele malen per jaar in Ten Dries consultatie houden. Dit gebeurt met orthopedisten (UZ-Gent en UZ-Leuven), een gastro-enteroloog (UZ-Gent), een gespecialiseerd oogarts en een tandarts. De ouders kiezen zelf of ze hiervan willen gebruik maken en we nodigen hen uit om bij e consultaties aanwezig te zijn.

Bij een ziekenhuisopname voor geplande chirurgische ingrepen hebben ouders vrije keuze wat het ziekenhuis betreft. Tijdens de hospitalisatieperiode kunnen ze op ons beroep doen, indien ze opteren voor een ziekenhuis in de regio.
Gedurende de pre- en postoperatieve periode kunnen de ouders rekenen op de ondersteuning van het multidisciplinaire team van het MFC voor zover de gevraagde intensiteit van de revalidatie door het team kan geboden worden.

Wij bieden geen continue (dag en nacht) medische permanentie. Voor noodgevallen wordt een huisarts uit de omgeving of de medische urgentiedienst opgeroepen.

Kinderen/adolescenten die omwille van hun gezondheidstoestand continue medische zorgen of toezicht nodig hebben, worden in overleg met de ouders overgebracht naar een ziekenhuis.

 

Klik op een post-it.

Post-it Inschrijving.jpg