Outreach & vorming

Ten Dries deelt graag haar kennis en expertise met anderen die zorg dragen voor personen met een motorische en/of meervoudige beperking.
Ben je ouder, familielid, vrijwilliger of professional? Dankzij ons outreachaanbod en onze vormingen helpen we jou verder op weg.

Outreach & vorming (2).png

VOOR WIE?

Voor ouders, familieleden, vrijwilligers of professionals die zorg dragen voor personen met een motorische en/of meervoudige beperking.

WAT BIEDEN WE?

Wij bieden outreach & vorming aan op maat over diverse onderwerpen.

Outreach = het overdragen van handicapspecifieke kennis naar een groep van minimum 3 begeleiders.
Vorming = informatie-overdracht rond een algemeen thema voor een ruimere groep.

Therapeutische ondersteuning:

 • Heffen en tillen, handling
 • Hulpmiddelen
 • Ademhalingstherapie
 • Ondersteunde communicatie
 • Spreken met Ondersteuning van Gebaren (SMOG)
 • Eet- en drinkbegeleiding
 • Werken met visualisaties
 • Spelontwikkeling
 • Werken met Sprint: hulpprogramma bij lees-, schrijf- en spellingproblemen
 • ...

Kennis over beperkingen:

 • Motorische beperkingen
 • Omgaan met leerproblemen, epilepsie, autismespectrumstoornis (ASS), developmental coordination disorder (DCD), zindelijkheid, centrale visuele inperking (CVI)
 • ...

Sociaal-pedagogische ondersteuning:

 • Relaties, seksualiteit en weerbaarheid
 • Werken aan de toekomst
 • Omgaan met de naasten van een persoon met een beperking
 • Concreet werken met individuele personen en klasgroepen
 • Kwaliteitsbeleid implementeren rond verpleegkundige handelingen in de voorziening

KOSTPRIJS?

Outreach = gratis (gefinancierd door de overheid).
Vorming = 70 euro/uur/spreker (+ verplaatsingskosten).

MEER INFO?

Contacteer de dienst maatschappelijk werk: maatschappelijkwerk@tendries.be of 09/371 60 66.

 

Post-it Inschrijving.jpg

 

Flyer outreach en vorming.png