Therapie

Kinesitherapie, logopedie en ergotherapie stimuleren de ontwikkeling.
De therapeuten in Ten Dries zorgen voor een continue, doordachte en veilige aanpak.

Therapie.jpg

 

Ieder kind/adolescent krijgt jaarlijks een kinesitherapeut, logopedist en ergotherapeut toegewezen die zijn of haar ontwikkeling opvolgt, de nodige onderzoeken doet en indien wenselijk therapie geeft. Zij geven adviezen aan de ouders en aan de collega’s van de andere disciplines.

Individuele therapiesessies, groepsbehandelingen en interdisciplinaire activiteiten worden aangeboden als een totaalpakket dat wisselt naargelang de noden en leeftijd van het kind of de adolescent. Op vraag van de ouders kan het voorziene therapieaanbod mits bepaalde voorwaarden aangevuld worden met behandelingen door een privétherapeut.

Jaarlijks overleggen de diensthoofden therapie met de coördinerend arts en de orthopedagoog over het therapieprogramma per kind of adolescent.

 

Klik op een post-it.

Post-it Inschrijving.jpg