Tobias-werking

TOBIAS is een letterwoord en staat voor focus op Totale Ontwikkeling, waarin we samen Beleven, in Interactie gaan en een Afgestemd aanbod creëren met de nadruk op Sfeer. We willen de totale ontwikkeling van kinderen met een meervoudige beperking zo optimaal mogelijk stimuleren.

Tobias-werking.jpg

 

Als team gaan we samen met de ouders op zoek naar de noodzakelijke randvoorwaarden om een aangepast aanbod te creëren. We vertrekken vanuit interactie en samen beleven, want door hen te prikkelen kunnen ze zich openstellen voor de omgeving en nieuwe dingen. Het aanbod begint vanuit een veilige nabijheid, is individueel aangepast en dus op maat van het kind. De mentale, motorische en sensorische ontwikkeling gaan hierbij hand in hand.

We volgen het ritme en de basisnoden van het kind: doelgerichte, begeleide activiteiten worden afgewisseld met ontspanning en niet-begeleide activiteiten. Herhaling is daarbij belangrijk. De omgeving waarin de kinderen functioneren speelt ook een belangrijke rol. Daarom zetten we in op sfeer: de lokalen wordt ingericht naar gelang het thema en elke ruimte heeft zijn eigenheid. We vertrekken vanuit een vaste ruimte waar zowel klas, therapie, maaltijden en rustmomenten doorgaan. De kinderen kunnen kiezen waar ze willen zijn en op hun tempo verkennen, spelen en leren.

In TOBIAS zit een vaste groep kinderen die begeleid worden door een vast team. Binnen de werking wordt iedereen een TOBIAS-medewerker genoemd, los van hun specifieke functie of accent dat ze bieden binnen het aanbod. Op die manier willen we de intra disciplinaire samenwerking in de verf zetten. De ouders zijn belangrijke partners, die samen met ons meedenken en op pad gaan. Vanuit een open en eerlijke communicatie stippelen we de route uit die we samen met het kind willen afleggen. 

TOBIAS is een veilige plek, waar iedereen op zijn tempo kan groeien.

 

Klik op een post-it.

Post-it Inschrijving.jpg

Tobias werking info voor ouders.png