Verpleging & verzorging

Ten Dries heeft een grote expertise over tal van medische zorgen bij kleuters, jongeren en adolescenten van 1 tot 21 jaar,
met een motorische en/of meervoudige beperking. We delen dan ook graag onze kennis.

 

Verzorging & verpleging (2).png

 

VOOR WIE?

Voor alle kleuters, jongeren en adolescenten van 1 tot 21 jaar, met een motorische en/of meervoudige beperking.
We werken zowel met de persoon zelf als met de ruimere omgeving.

WAT BIEDEN WE?

 • We bieden hulp bij zindelijkheidstraining
 • We delen onze kennis over epilepsie
 • We leren autosonderen
 • We bieden begeleiding aan mantelzorgers die urologisch wensen te sonderen
 • We bieden begeleiding aan mantelzorgers die sondevoeding wensen toe te dienen
 • We bieden begeleiding bij een ziekenhuisopname:
  • een correcte voorbereiding is cruciaal in het genezingsproces
  • vanuit Ten Dries bereiden we de opname samen voor
  • tijdens en na de opname kan eveneens begeleiding voorzien worden
  • de begeleiding kan zowel vanuit de medische focus als vanuit het sociaal-emotioneel welbevinden gebeuren
 • We begeleiden de babysit, sportclub, jeugdvereniging van de kleuters, jongeren en adolescenten en leren hen omgaan met de extra medische zorgen

Door het delen van onze know-how werken we samen aan een inclusieve samenleving.

*Voor onderzoeken of diagnosestelling kan je niet in Ten Dries terecht. Elke andere vraag betreffende begeleiding op medisch vlak kan je bij ons stellen.

WIE GEEFT DE BEGELEIDING?

Verpleegkundigen en begeleiders.

DUUR?

De begeleiding duurt minimum 1 uur en maximum 2 uur.

KOSTPRIJS?

De kostprijs per sessie bedraagt 5,40 euro (afhankelijk van de index).
Voor begeleiding buiten Ten Dries worden geen extra verplaatsingskosten aangerekend.

Klik op een post-it.

Post-it Inschrijving.jpg

Flyer verzoring en verpleging.png