Meer weten? Neem contact met onze maatschappelijk werkers of bel naar 09 371 60 66.

In Landegem

Flyer buitengewoon onderwijs en MFC Flyer communicatie Flyer communicatie Flyer word vrijwilliger in Ten Dries

 

Inclusie-ondersteuning

Flyer grof motorische vaardigheden Flyer communicatie Flyer verzorging en verpleging Flyer ondersteuning ouders en gezinscontext Flyer begeleiding bij het sociaal emotioneel welbevinden
Flyer outreach en vorming Flyer GIO