Wil je meer weten, wens je een kennismakingsbezoek, wil je een ondersteuning aanvragen, je kind inschrijven of heb je een andere vraag? Gebruik ons contactformulier of bel naar 09 371 60 66.

Ondersteuning ouders & gezinscontext

Het gezin en de ruimere context van elk kind alsook kwaliteit van leven in de maatschappij zijn belangrijke uitgangspunten in onze werking.

Begeleiding bij het emotioneel welbevinden

Het welbevinden van de kleuters, jongeren en adolescenten staat centraal zodat ze zich kunnen ontwikkelen en zich goed voelen in de maatschappij.

Globaal individuele ondersteuning (GIO)

Begeleiding van kinderen met (een vermoeden van) motorische moeilijkheden in de kinderopvang, kleuterschool en overgang naar het eerste leerjaar.

Grof-motorische vaardigheden

Zoek je als ouder, kleuter, jongere of adolescent of als zorgverlener hulp bij het aanleren van zwemmen, fietsen of een andere sport?

Communicatie & fijn-motorische vaardigheden

Onze logopedisten stimuleren de communicatieve vaardigheden. De ergotherapeuten stimuleren de zelfstandigheid.

Verzorging & verpleging

Ten Dries heeft een grote expertise over tal van medische zorgen. We delen dan ook graag onze kennis.