Meer weten? Neem contact met onze maatschappelijk werkers of bel naar 09 371 60 66.

Outreach & vorming

Ten Dries deelt graag haar kennis en expertise met anderen die zorg dragen voor personen met een motorische en/of meervoudige beperking.