Advies en training

Ten Dries biedt advies, training en begeleiding aan personen met (een vermoeden van) een motorische beperking, ook als zij elders naar school gaan. De begeleiding kan zowel doorgaan in Ten Dries zelf  als thuis, op school, in de sportclub, in de jeugdbeweging, in de kinderopvang...

Mogelijke onderwerpen

Voor het kind of de jongere

 • Gebruiken van hulpmiddelen of aanpassingen
 • Opstarten van ondersteunde communicatie, gebruik van communicatiehulpmiddelen
 • Aan- en uitkleden en andere algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL)
 • Functionele vaardigheden trainen, bv. leren zwemmen, fietsen, typen ...
 • Verbeteren van de schrijfmotoriek, werken met Sprint
 • Zindelijkheidstraining
 • Begeleiden voor, tijdens en na een ziekenhuisopname
 • Ondersteuning bij het verwerken van de beperking

Voor ouders, familie, vrijwilligers, professionelen

 • Tips om de ontwikkeling te stimuleren
 • Advies over bijvoorbeeld eet- en drinkbegeleiding, mondmotoriek, tanden poetsen, zindelijkheidstraining, correcte houding ...
 • Advies over aanpassingen en hulpmiddelen, thuis of op school
 • Initiatie en informatie over SMOG
 • Advies over opvoeding, leerproblemen ...
 • Informatie over reglementering, subsidies en sociale administratie
 • Begeleiding voor, tijdens en na een ziekenhuisopname
 • Vrijetijdsbesteding

Wie geeft de opleiding of ondersteuning

De begeleiding gebeurt door ervaren medewerkers: kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, begeleiders, verpleegkundigen, orthopedagogen.

Wat zijn de kosten

Een sessie duurt minimum 1 uur en maximum 2 uur. De kostprijs voor een sessie is 5,30 euro.

Hoe aanvragen

U laat ons weten waar uw vraag over gaat. Op basis van uw vraag bepalen we samen het aantal te besteden uren, de locatie waar de begeleiding best doorgaat en de precieze aanpak. Vragen? Contacteer de dienst maatschappelijk werk via maatschappelijkwerk@tendries.be of 09/371 60 66 of vul meteen een aanmeldingsformulier in.

Bekijk hier onze flyers