Buitengewoon kleuteronderwijs

Het kleuteronderwijs Ten Dries maakt deel uit van de buitengewone basisschool (BuBaO) Ten Dries.

BuBaO Ten Dries streeft ernaar om elke leerling een geïndividualiseerd en geïntegreerd programma aan te bieden en hen te begeleiden tot een zo groot mogelijke ontwikkeling en zelfstandigheid. 

In het kleuteronderwijs ontwikkelen we de basisvaardigheden en voorwaarden om tot leren te komen. De klemtoon ligt op algemene ontwikkeling en 'het ontdekken' vanuit de leefwereld van de kleuter.

Dit schooljaar zijn er drie kleuterklassen, de indeling gebeurt grotendeels volgens de leeftijd van de kleuters.

Doorheen het schooljaar staan er een aantal uitstappen en evenementen op het programma: 

  • Kijkboerderij Pierlapont
  • Grootouderfeest
  • Sinterklaas
  • Carnaval
  • Kleutersportdag
  • Paaseizoektocht
  • Schoolreis