Ten Dries zoekt bondgenoten

Ten Dries heeft dromen die niet kunnen gerealiseerd worden zonder hulp van anderen. Maar Ten Dries heeft zelf ook heel wat te bieden! Daarom gaan wij op zoek naar bondgenoten: vrijwilligers, bedrijven, organisaties of andere sympathisanten, waarmee kan worden samengewerkt op langere termijn. Bondgenoten betekenen voor ons geven én nemen, en streven naar een meerwaarde voor iedereen.

We dromen van ...

... sportverenigingen die door sponsoracties hun sportprestaties nóg meer betekenis geven.
... bedrijven en organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen in woord en daad, in samenwerking met Ten Dries.
... vrijwilligers die door hun inzet de kinderen en adolescenten nieuwe mogelijkheden bieden, en er zelf veel voldoening uit halen.
... bondgenoten die samen met ons investeren in de toekomst van de kinderen en adolescenten op Ten Dries.

En misschien wil onze nieuwe bondgenoot wel…

… geïnspireerd worden door getuigenissen van sprekers van Ten Dries.
… een zinvolle en originele teambuilding door een dagje te komen samenwerken met de kinderen en adolescenten in Ten Dries.
… gebruik maken van onze vergaderzalen in een mooie, groene omgeving.
... met ons nadenken over andere manieren waarop Ten Dries ook hem of haar kan helpen groeien.

Giften

Ten Dries ontvangt subsidies, maar de dromen en noden zijn vaak groter dan wat de subsidies mogelijk maken. Dan moet er op zoek worden gegaan naar extra middelen voor hulpmiddelen, activiteiten en infrastructuur.

Als je een maandelijkse of éénmalige gift wil doen, kan dit op de giftenrekening: 
BE87 8900 1480 8594.

Normaal gezien ontvang je voor giften van minstens 40 euro op jaarbasis een fiscaal attest. Hiermee kan je 45% van je gift recupereren via belastingvermindering. Maar we hebben goed nieuws. Door de corona-crisis heeft de overheid beslist om voor het jaar 2020 de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen te verhogen naar 60%.

Jouw gift helpt de werking vooruit en is een hart onder de riem voor onze kinderen, adolescenten, medewerkers en vrijwilligers.

Contact

Heb je vragen over bondgenoten of giften bij Ten Dries? 
Neem gerust contact op met Katrien Depuydt - medewerker communicatie en externe relaties:
katrien.depuydt@tendries.be
09 371 60 66.