Corona en Ten Dries

De pandemie is ondertussen meer dan een jaar bezig. In Ten Dries slagen we erin de werking ten aanzien van onze kleuters, jongeren en adolescenten zo normaal mogelijk te laten verlopen. De meeste activiteiten blijven doorgaan. We werken in grote bubbels; medewerkers houden zich goed aan de belangrijkste veiligheidsmaatregelen: mondmasker, handhygiëne en afstand.
We houden hout vast: tot nu toe geen uitbraken en dus ook geen groepen die in quarantaine moesten.

Enkele belangrijke activiteiten sneuvelden wel: de hydrotherapie door sluiting van het therapeutisch bad, de vele pedagogisch belangrijke uitstappen (leren winkelen, zelfstandig werk, stages, bezoeken aan woonvormen meerderjarigen ...), de contacten over de leeftijden heen.

We zijn blij dat de zorgmedewerkers gevaccineerd zijn: meer dan 96% liet zich vaccineren. Ook de meeste medewerkers van het BuSO zijn gevaccineerd, omdat ons BuSO een opleidingsvorm 1 heeft.
Maar in de context van de zeer geïntegreerde en nauwe samenwerking van MFC en school is het onbegrijpbaar en onaanvaardbaar dat de schoolmedewerkers van het BuBaO niet konden meegenomen worden.

We kijken heel erg uit naar een versnelde vaccinatie van de bevolking en een versoepeling van de maatregelen. Ondertussen blijven we inzetten op de veiligheidsmaatregelen, zoals we op deze pagina's publiceren.

Deze documenten moet je gelezen hebben:

Bijkomende informatie voor ouders

Bijkomende informatie voor medewerkers