Het Corona-virus: informatie richtlijnen Ten Dries

  Hieronder geven we de specifieke afspraken en richtlijnen, die we in de zomervakantie in Ten Dries hanteren. Afhankelijk van de algemene overheidsrichtlijnen en de reële situatie in Ten Dries, kunnen deze steeds aangepast worden. 

  Dr. Fabienne De Boeck maakte een powerpoint en een filmpje om uit te leggen op welke wijze wij in Ten Dries de veiligheid van kinderen en medewerkers willen beschermen.

  Datum laatste update (zie * en vet): maandag 3 mei 9u.

  Algemene veiligheidsmaatregelen - 15 mei
  De beste opvang is de opvang thuis
  Beperking van toegang tot Ten Dries
  Vermijden van overdrachtsrisico's 
  Moet mijn kind een mondmasker dragen? - 3mei
  Wat als een kind/adolescent ziek is? 
  Mijn kind is genezen. Wanneer mag het terugkomen?
  Wat maakt de Cocon zo speciaal? 
  Is bezoek mogelijk aan mijn kind in de Cocon-groep? - 27 april
  Wat is de quarantainewerking? 
  Hoe omkaderen we de groepen?
  Mag ik met een kind gaan wandelen, een kind knuffelen ...? 
  Snelle screening bij binnen brengen van een kind
  Het Coronavirus zeer goed uitgelegd (Universiteit Nederland) - 14 april

  Heeft u vragen?


  De beste opvang is de opvang thuis

  • de lessen worden geschorst en er is geen leerlingenvervoer meer. 
  • kinderen worden het best thuis opgevangen, omdat het besmettingsrisico thuis veel lager is dan in Ten Dries, gezien het groter aantal personen waarmee de kinderen in contact komen. 
  • het BuO Ten Dries en het MFC Ten Dries organiseren enkel noodopvang
   • indien de ouder in de zorgsector, in onderwijs, in een veiligheidsfunctie, in de voeding of in de distributie werkt.
   • indien de opvang van het kind niet kan gebeuren door personen die niet tot een risicogroep behoren (oudere leeftijd, gezondheidsrisico).
  • bij gebruik van noodopvang overdag vragen we overnachting te vermijden
  • ook verblijf in de weekends willen we tot een minimum beperken
  Terug naar boven

   

  Beperking van toegang tot Ten Dries

  • vanaf maandag 16 maart is de hoofdingang aan de Dennendreef de enige toegang tot Ten Dries. 
  • het brengen van kinderen gebeurt tussen 8u en 9u, het halen tussen 15u30 en 18u. Ouders blijven aan de hoofdingang.
  • we vermijden de toegang tot Ten Dries van mensen die er niet werken: ouders, leveranciers, andere professionelen, hulpmiddelenverstrekkers, bezoekers, externe cliënten die in Ten Dries ondersteuning krijgen (zwemmen, fietsen ...), enz.
  • in deze periode doen we geen beroep meer op de hulp van vrijwilligers en onderbreken we ook stageperiode van stagiairs.
  • we vragen iedereen die Ten Dries binnenkomt om meteen de handen te wassen.
  • we vermijden contacten met externe personen. Dit wil zeggen dat wij niet meer op verplaatsing gaan, zoals ondersteuning in het gewoon onderwijs, huisbezoeken, externe vergaderingen of vorming, externe consultaties met kinderen ... Waar mogelijk zoeken we naar alternatieven, zoals telefoneren, Skypen, videoconferenties ...
  • openluchtactiviteiten met kinderen zijn mogelijk onder voorwaarde dat contact met externen vermeden wordt. Bv. wandelen, fietsen ...
  Terug naar boven

   

  Vermijden van overdrachtsrisico's

  We willen het risico op overdracht van het Corona-virus zoveel mogelijk vermijden; dit wil zeggen dat we activiteiten, die niet essentieel zijn in functie van gezondheid, achterwege laten.

  • we annuleren alle individuele therapieën, tenzij deze essentieel zijn in functie van gezondheid (bv. ademhalingstherapie)
  • we annuleren ook alle groepsactiviteiten met een hoger overdrachtsrisico: hydrotherapie & zwemmen, Sherborn, hippotherapie. We sluiten het therapiebad.
  • we vermijden activiteiten met grote groepen, zoals leefgroepoverschrijdende activiteiten, wisselende samenstelling van groepen.
  • het intern overleg beperken we tot het crisisoverleg Corona-virus en de organisatie van de noodopvang; alle andere overleggen en vergaderingen stellen we uit of doen we via alternatieve wegen: telefoon, Skype, WhatsApp, Office Team ...
  • we stimuleren thuiswerk. Vermits velen van thuis uit niet aan de server kunnen, bekijken we in welke mate we een OneDrive kunnen opzetten.
  • voor elke dienst voorzien we een minimale werking om zo weinig mogelijk mensen in Ten Dries te hebben. Dit geldt zowel voor de cliëntgerichte functies, de administratieve en logistieke diensten als voor de overkoepelende functies en directie. Van deze laatste groep zijn op werkdagen tussen 9u en 17u steeds 1 of 2 mensen aanwezig.
  Terug naar boven
   

  Moet mijn kind een mondmasker dragen?

  Bij de gedeeltelijke heropening van de scholen worden door de overheid maatregelen opgelegd. Voor gewone scholen verplicht men een mondmasker vanaf 12 jaar. Voor het buitengewoon onderwijs wordt dit geadviseerd, maar niet verplicht.

  In het kleuter en lager onderwijs van Ten Dries vragen we de leerlingen niet om een mondmasker te dragen, ook niet als ze 12 jaar zijn of ouder.
  In het BuSO moedigen we de leerlingen aan om een mondmasker te dragen, maar verplichten we dit niet. Leerlingen kiezen hierin dus zelf; voor verschillende leerlingen is dit echt niet haalbaar.

  Terug naar boven
   

  Wat bij ziekte van een kind/adolescent?

  • zieke kinderen blijven thuis. Consulteer bij ziekteverschijnselen de huisarts
  • wordt een kind ziek wanneer het in Ten Dries is, dan vangen we het in een aparte ruimte op (isoleren van de andere kinderen) en bellen we de ouders om het zo snel mogelijk te komen halen.
  • kinderen die 7 op 7 in Ten Dries verblijven, gaan naar een quarantainegroep met een specifieke en geïsoleerde werking.

  Terug naar boven

   

  Mijn kind is genezen. Wanneer mag het terugkomen?

  Zie Algemene veiligheidsmaatregelen.

  Terug naar boven

   

  Wat maakt de Cocon zo speciaal?

  Zie ook vorig punt.
  De Cocon is de tijdelijke leefgroep met kinderen en adolescenten, die 7 dagen op 7 bij ons verblijven. Kinderen van deze groep kunnen en mogen niet naar huis. Wij willen het risico op besmetting zo klein mogelijk houden en willen daarom het aantal contacten sterk beperken. Wat wil dit zeggen?

  • We behouden de samenstelling van de groep vanaf volgende week constant op 5 kinderen/adolescenten.
  • De kinderen van deze groep mogen niet in contact komen met de kinderen van de andere groep, die nog naar huis gaan. Ze mogen dus niet samen spelen, niet samen een wandelingetje maken enz.
  • Ook voor de medewerkers geldt hetzelfde. De teamleden van de Cocon mogen geen contact hebben met de kinderen van de andere groep noch met de collega's van de andere groep. Het binnen komen in elkaars leefgroepen is dus ook ten zeerste te vermijden. Mocht dit toch noodzakelijk zijn, dan moet dit gebeuren met uiterste zorg voor de hygiënemaatregelen.
  • Als een kind of adolescent ziek wordt, dan kan deze niet naar huis en moeten we een quarantaine organiseren, waarin dit kind of deze adolescent geïsoleerd wordt. We voorzien dan een specifieke omkadering met zeer ver doorgedreven hygiënemaatregelen om verdere verspreiding van de besmetting te voorkomen.
   Dit scenario willen we echt wel vermijden.
  Terug naar boven

   

  Is bezoek mogelijk aan mijn kind in de Cocon-groep?

  We versoepelen onze afspraken en maken bezoeken mogelijk aan deze groep. Deze mogen gebeuren, maar op dezelfde wijze als deze gebeuren in de woonzorgcentra. Dit wil zeggen dat

  • de sociale afstand expliciet moet gerespecteerd worden (minstens 1,5 meter)
  • de woon-, leef- en leerruimten niet betreden worden
  • geen materialen overgedragen worden bij vermoeden van besmetting
  Terug naar boven
   

  Hoe omkaderen we de groepen?

  We bekijken de noodzakelijke omkadering nodig voor week- en weekendwerking (school en MFC). We hanteren volgende uitgangspunten:

  • we streven ernaar zo weinig mogelijk verschillende personen te laten werken in een groep. Dit wil zeggen: we werken zoveel mogelijk in volledige blokken per dag en zoveel mogelijk dezelfde blokken per week.
  • de scholen staan in principe volledig in voor de werking tijdens de schooluren. Indien noodzakelijk, dan kunnen zij beroep doen op medewerkers MFC.
  • de begeleiders staan in principe volledig voor de middagen in en voor de voor- en naschoolse werking, incl. weekendwerking. Indien noodzakelijk, dan kunnen zij beroep doen op paramedisch personeel.
  Terug naar boven

   

  Wat is de quarantainewerking?

  We vangen de kinderen en adolescenten in meerdere groepen op. Ons beleid is dat zieke kinderen naar huis gestuurd worden; we verminderen het hiermee het risico op verdere verspreiding.
  De Cocon-groep bestaat uit kinderen en adolescenten, die niet naar huis kunnen. Wordt een kind ziek, dan wordt die onmiddellijk uit de groep gehaald en 'geïsoleerd' in een quarantainewerking.

  Specifiek aan deze werking:

  • deze werking vindt plaats in Huis 4
  • enkel een beperkte groep medewerkers zorgt voor de ondersteuning en begeleiding; niemand anders mag deze ruimte betreden.
  • de hygiëne- en beschermingsmaatregelen worden verscherpt:
   • beschermende kledij en mondmaskers; het omkleden gebeurt in 'de sas' en de badkamer aan Huis 4;
   • medewerkers volgen striktere hygiënemaatregelen: douchen, ontsmetting handen ...
   • strikte ontsmettingsprocedures van de vaat, de was ...
   • ...
  • na genezing geldt er een wachtperiode in de quarantaine
  • erg zieke kinderen en adolescenten worden naar het ziekenhuis gebracht

  Medewerkers kunnen na inloggen hier de meer uitgewerkte informatie vinden.

  Terug naar boven

   

  Mag ik met een kind gaan wandelen, een kind knuffelen, speelgoed van thuis ...?

  Wat betekent 'voldoende afstand houden' in de dagelijkse leefgroepswerking?

  • In de dagelijkse praktijk van de leefgroep is deze richtlijn - net zoals thuis met de eigen kinderen en partner - onmogelijk te realiseren en misschien zelfs tegenaangewezen. Alleen al tijdens de dagelijkse verzorging, het aan- en uitkleden, het eten geven enz kunnen we deze regel niet echt toepassen. Daarenboven hebben kinderen nood aan affectie en nabijheid om zich goed te voelen en om goed te kunnen functioneren. In deze context is het ook zeer moeilijk om de fysieke afstand steeds te bewaren ten aanzien van collega's. Dit geldt onderling ook voor de kinderen en adolescenten, die tot dezelfde groep horen. Dus aanraken en nabijheid mag en is soms/vaak ook nodig.
  • MAAR:
   • dit is beperkt tot kinderen, adolescenten en het team van dezelfde groep. Behoud dus de afstand ten aanzien van de kinderen, adolescenten en medewerkers van een andere groep. Om die reden hebben we Ten Dries ook in zones verdeeld, die we graag gerespecteerd zien. 
   • pas hoe dan ook de andere hygiënemaatregelen toe: was vooral de handen regelmatig met zeep.
  • Toegepast op wandelen en andere activiteiten:
   • de buitenlucht is gezonder dan de binnenlucht; dus ga erop uit, maar vermijd contact met andere mensen, die geen lid zijn van de leefgroep.
   • en dus ook: er is geen tegenindicatie voor een wandeling met meerdere personen van dezelfde groep.
  • Speelgoed van thuis?
   • we gaan ervan uit dat de overdracht vooral zal gebeuren via de persoonlijke contacten en minder via speelgoed.
   • tip: als je speelgoed wil meebrengen, neem dan speelgoed dat al een tijdje niet meer gebruikt werd. Het is dan waarschijnlijk virusvrij.
  • Opmerking: we kunnen de verspreiding van het Corona-virus niet 100% voorkomen; elke medewerker loopt het risico een besmetting mee te brengen van thuis of 's avonds mee te nemen naar huis. We kunnen wel het risico verkleinen door het aantal personen waarmee we in contact komen, te verkleinen.
  Terug naar boven

  Snelle screening bij binnen brengen van een kind

  Elke ochtend ontvangt een verpleegkundige de kinderen en ouders aan de ingang. Ze bevraagt eventuele klachten en meet de temperatuur van het kind. Is het kind in goede gezondheid: welkom!
  De verpleegkundige vraagt de ouders ook naar specifieke medicatiewijzigingen en andere medische aandachtspunten.
  Tenslotte vraagt ze de ouders de handen van de kinderen te wassen.

  Terug naar boven