Coronavirus - veiligheidsmaatregelen

Update 24 juni 13u

Om het besmettingsrisico zo beperkt mogelijk te houden, hanteren we drie groepen van maatregelen: social distancing, ziektebeleid, beschermingsmaatregelen.

Informatiefiches: Richtlijnen handhygiëne (A3), Gebruik en wassen van mondmaskers (A4), Poster op- en afzetten van mondmasker (A4), Poster op- en afzetten van mondmasker (A3), Richtlijnen ziektebeleid (A4)

WEBINAR Veiligheidsmaatregelen in Ten Dries vanaf zomervakantie - Fabienne De Boeck  - NIEUW!
Veelgestelde vragen (FAQ)
Steven Van Gucht legt uit hoe het virus zich verspreidt

 

social distancing

Social distancing

 • Kom enkel naar Ten Dries indien thuiswerk niet mogelijk is
 • De werking is genormaliseerd: je bent nodig in Ten Dries en dus kom je werken.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Tip: help elkaar deze regel te respecteren.
 • Respecteer het werken in bubbels
  • kom enkel in de lokalen van jouw bubbel
  • ga enkel om met collega's en kinderen van jouw bubbel
  • we werken nu in grote bubbels: kleuters-jongeren en adolescenten
  • medewerkers gebruiken beschermingsmaatregelen in contact met kinderen en adolescenten en met collega's.
  • binnen: kinderen en adolescenten mogen in de eigen grote bubbel contact met elkaar hebben
  • buiten: laag-risico-contacten tussen kinderen & adolescenten van verschillende bubbels zijn mogelijk, dwz kortstondig zonder fysiek contact. We laten dus de gescheiden  circulatie los.
 • Indien 1,5m afstand niet haalbaar is, houd je dan aan de beschermingsmaatregelen

Ziektebeleid ten aanzien van kinderen en medewerkers

We spreken van een vermoeden van COVID-19 als:

 • Minstens 1 van: hoest, kortademigheid, pijn op de borst, reukverlies

OF

 • Minstens 2 van: koorts, spierpijn, vermoeidheid, neusloop, keelpijn, hoofdpijn, verminderde eetlust, diarree, acute verwardheid, plotse val zonder duidelijke oorzaak

OF

 • Verergering van chronische luchtwegklachten

We spreken van koorts vanaf  37.5 °C bij niet-rectale meting of vanaf  38°C bij rectale meting.

Medewerkers

 • je hebt zelf symptomen
  1. contacteer je huisarts en blijf thuis of ga terug naar huis als je in Ten Dries bent.
  2. laat je testen (je werkt immers in de zorg) en blijf thuis, tenzij het huisarts attesteert dat werken veilig is voor jezelf en voor jouw collega's en de kinderen in Ten Dries.
  3. je test
   • negatief: je hervat het werk met toelating van jouw huisarts
   • positief: je hervat het werk ten vroegste na 7 dagen na aanvang van de symptomen EN ten minste 3 dagen zonder koorts EN met een verbetering van de ademhalingssymptomen.
 • een huisgenoot heeft een bevestigde COVID-19-infectie
  Je mag blijven werken mits
  • je de beschermende maatregelen toepast, zoals die georganiseerd zijn in Ten Dries 
  • je je eigen gezondheid zorgvuldig monitort. Bij klachten of bij een temperatuur > 37,5 (niet-rectaal) of 38 (rectaal) volg je de instructies hierboven.

Kinderen en adolescenten

Bij aankomst in Ten Dries wordt de temperatuur bij elk kind gemeten. Bij verblijf in Ten Dries wordt de temperatuur bij elk kind dagelijks opgevolgd

 • Het kind heeft ziektesymptomen
  1. het kind wordt naar huis verwezen en ouders nemen contact op met de huisarts
   • in afwachting van het afhalen wordt het kind afgezonderd van de andere kinderen en medewerkers.
   • omdat het kind naar een MFC komt, komt het kind in aanmerking om onmiddellijk getest te worden. Leg dus duidelijk uit aan de huisarts dat het kind in een collectiviteit van het VAPH opgevangen wordt.
  2. het kind wordt getest voor COVID-19.
   • in afwachting van het resultaat blijft het kind thuis tenzij de huisarts schriftelijk verklaart dat het veilig is voor het kind zelf én de andere kinderen en medewerkers in Ten Dries.
   • de huisarts wil/kan het kind niet testen.
    • Dring aan op een test, en beklemtoon dat het kind opgevangen wordt in een collectiviteit van het VAPH. Bespreek een doorverwijzing naar een triage-plaats.
    • indien test echt niet mogelijk : het kind komt ten vroegste na 7 dagen na aanvang van de symptomen EN ten minste 3 dagen zonder koorts EN met een verbetering van de ademhalingssymptomen terug naar school tenzij de huisarts schriftelijk verklaart dat het veilig is voor het kind zelf én de andere kinderen en medewerkers in Ten Dries.
   • het kind test
    • negatief : het kind komt terug naar school op het moment dat de huisarts schriftelijk verklaart dat het veilig is voor het kind zelf én de andere kinderen en medewerkers in Ten Dries.
    • positief : het kind komt ten vroegste na 7 dagen na aanvang van de symptomen EN ten minste 3 dagen zonder koorts EN met een verbetering van de ademhalingssymptomen naar school.
 • Een huisgenoot heeft een bevestigde COVID-19-infectie
  • het kind blijft in thuisisolatie gedurende 14 dagen na de start van de symptomen bij de huisgenoot.
  • als tijdens die 14 dagen thuisisolatie een andere huisgenoot symptomen ontwikkelt, dan start de periode van 14 dagen opnieuw.

Richtlijnen ziektebeleid

ziektesymptomen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beschermingsmaatregelen

 

 

 

 

 

 

 

Beschermingsmaatregelen

Handhygiëne

 • Was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Handgel enkel in specifieke situaties (comfort, soms bij maaltijden).

Maskers

 • Medewerkers zonder zorgcontact (logistiek, administratie ...)
  • zelfgemaakt of textielen mondmaskers (< 1,5 m afstand)
   • op verplaatsing in Ten Dries -> mondmasker
   • overleg/vergadering -> mondmasker
   • voldoende ruimte op bureau -> geen masker
  • je krijgt een mondmasker of brengt jouw eigen mondmasker mee
  • je wast de mondmaskers zelf thuis
 • Medewerkers met zorgcontact (begeleiders, leerkrachten ...)
  • je krijgt dagelijks 1 chirurgisch of 3-lagig wergwerpmasker
  • deze mag bijgehouden tijdens individueel werk zonder contact met anderen (bv. rond hals)
  • bij verlaten Ten Dries in de voorziene vuilbak werpen aan het onthaal

Richtlijnen handhygiëne (A4)
Gebruik en wassen van mondmaskers (A4)

Poster op- en afzetten van mondmasker (A3)

Handschoenen

Worden enkel gebruikt zoals vroeger.

Reinigen en ontsmetten