FAQ - Corona-veiligheidsmaatregelen

Social distancing
Ziektebeleid
Beschermingsmaatregelen

Mogen we ... ? 29.10.2020

Soms willen we dingen doen, die niet helemaal passen binnen veiligheidsmaatregelen, maar die wel een belangrijke betekenis hebben voor de kwaliteit van leven van onze kinderen en adolescenten en/of onze kwaliteit van werken. Vaak weten we ook wat we kunnen doen om toch de veiligheid optimaal te houden.
In deze situaties stellen jullie dan de vraag aan coronavragen@tendries.be. Bij deze roepen we op om in de mail meteen ook de mogelijke oplossingen voor te stellen. We merken immers dat jullie vaak met degelijke oplossingen komen, waardoor de vraag snel kan beantwoord worden.

Social distancing

Moeten we mondmaskers aandoen in de vergaderzaal? 26.10.2020

In code oranje én de huidige pandemiegroei spraken we af dat we zowel binnen als buiten een mondmasker dragen op de site, behalve in bureauruimten wanneer de sociale afstand van 1,5 m kan gegarandeerd worden.
In de vergaderzalen herbekeken we met de meter in de hand de afstanden en konden we het maximaal aantal zitplaatsen een beetje optrekken. In code geel waren deze zitplaatsen zonder mondmasker, vanaf maandag 26 oktober met mondmasker.

Terug

 

Moeten we ook buiten mondmaskers aandoen? 26.10.2020

Ja, op de site van Ten Dries doen we overal een mondmasker aan.
De stad Deinze besliste daarenboven dat voetgangers in de bebouwde kom steeds een mondmasker moeten aandoen.

Terug

 

Mag er nog gewinkeld worden? 26.10.2020

In ons pandemie-draaiboek voorzagen we dat er geen extra-murosactiviteiten meer kunnen doorgaan, zoals winkelen. Dit wil ook zeggen dat adolescenten die regelmatig zelfstandig gaan winkelen, dit vanaf maandag 26 oktober niet meer mogen doen.

Terug

 

Mag er nog clusteroverschrijdend gewerkt worden in code oranje? 26.10.2020

Neen, dit mag niet meer. Ook hier geldt dat activiteiten en taken van adolescenten in een andere cluster niet meer mogen, bv. hulp bij maaltijdbereiding in de klas of leefgroep van de kleuters. 
We vragen alle organisatoren van cluseroverschrijdende activiteiten op, na te gaan hoe de activiteiten kunnen herpland worden zodat de activiteiten toch kunnen de doorgaan. De werkgroep sport heeft hier al veel werk verricht, zodat alles maximaal kan doorgaan, soms met lagere frequentie.

We maken in code oranje uitzondering voor de adolescenten die voor klas en leefgroep aansluiten in een andere cluster of samen een slaapkamer delen. Ouders die zich hierover zorgen maken

Terug

 

Mogen we nog gaan wandelen en fietsen, een speurtocht doen ...? 26.10.2020

Ja, dit mag. Je volgt dan de maatregelen die gelden op het grondgebied Deinze, nl. vanaf 12 jaar mondmaskerplicht voor voetgangers in de bebouwde kom. Zie website stad Deinze.

Terug

 

Mogen ouders die in het weekend op bezoek komen, in code oranje hun kind verzorgen?

Deze vraag kwam van een kind en werd door de  weekendbegeleiding correct als volgt beantwoord.
De kamer en de badkamer grenzen niet aan de leefruimte en men garandeert dat daar geen anderen in de buurt komen. Daarnaast volgt iedereen de veiligheidsmaatregelen op en wordt alles nadien ontsmet. De ouders mogen geen andere ruimtes betreden en komen binnen langs de schuifdeur aan de personeelsruimte.

Terug

 

Ziektebeleid

Een gezinslid is ziek: in Ten Dries moet je gaan werken, terwijl het algemeen beleid is '14 dagen thuis blijven'. Hoe kan dat? 26.10.2020

De algemene richtlijn is inderdaad dat sterk aangeraden wordt dat bij een zieke in de thuiscontext, je 2 weken thuisblijft (men kan dit niet verplichten). Voor werknemers wordt daar in de richtlijnen meteen bij vermeld dat als je in de zorg werkt en je daar nodig bent, je dan wel mag gaan werken mits je alle veiligheidsmaatregelen goed respecteert.
In onze richtlijn gaan we ervan uit dat je nodig bent en dat een zieke thuis geen reden is om niet te komen werken. In de eerste webinar hebben we verduidelijkt dat als je je in deze situatie bevindt én je makkelijk vervangbaar bent, je uiteraard binnen je bubbel zelf wel met collega's kan afspreken en je je kan laten vervangen. Blijf je thuis én ben je op een bepaald ogenblik wel noodzakelijk, dan ben je wel oproepbaar.

Aan de contacttracers zeg je gewoon dat je in de zorg werkt; buitengewoon onderwijs, waar alle leerlingen als kwetsbare kinderen beschouwd worden, valt hier ook onder.

Terug

 

Je hebt risico-symptomen, maar je weet dat de oorzaak elders ligt. Wat dan? 01.06.2020

Er verandert niets aan het advies. Je neemt dus contact op met je huisarts en laat aan hem/haar de beoordeling over. Bij de geringste twijfel gebeurt er best een test.

Terug

 

Als je ziek bent of symptomen hebt en niet kan komen werken, wie verwittig je dan? 01.06.2020

De gewone regels blijven gelden. Je verwittigt je directe collega's en het onthaal en indien zo afgesproken ook de clustercoach.

Terug

 

Beschermingsmaatregelen

Mondmaskers - ik heb thuis wasbare FFP2-maskers. Mag ik deze in Ten Dries gebruiken? 01.06.2020

De FFP2-maskers gebruiken we enkel in de quarantaine-werking bij een vermoeden van of bevestigde Covid-19. In de andere situaties gebruiken we allemaal wegwerp-chirurgische maskers in contact met de kinderen en adolescenten of zelfgemaakte in andere situaties.

Terug
 

Bij wie kunnen we bijkomende mondmaskers krijgen wanneer de onze op zijn? 01.06.2020

Medewerkers van MFC en scholen kunnen steeds bijkomende maskers afhalen aan het onthaal. 

Terug
 

Wie reinigt de individuele toestellen van de kinderen? bv. bij rolstoelen: handvaten van de remmen, tafelbladen ... 01.06.2020

Dit moet gebeuren door de clusterleden, dus leerkrachten, begeleiders, therapeuten.
De schoonmaakploeg zorgt voor de dagelijkse desinfectering van o.m. deurklinken ...

Terug