Doelgroep

Ten Dries heeft een aanbod voor volgende doelgroepen:

Jongens en meisjes van 1 tot 25 jaar, met een motorische of meervoudige beperking
> Onderwijs type 4, begeleiding en therapie op de campus in Landegem.

Kinderen en jongeren vanaf 2,5 jaar, met een motorische of meervoudige beperking, die les volgen in een school voor gewoon onderwijs
> Ondersteuning type 4

Kinderen en jongeren met nood aan ondersteuning op motorisch vlak, en hun omgeving
> Advies, training en begeleiding . Dit kan zowel in Ten Dries zelf te Landegem ('mobiele begeleiding') als bij u thuis, op uw school, in de sportclub, in de jeugdbeweging, in de kinderopvang ... ('ambulante begeleiding')

Ouders en familie, vrijwilligers en professionelen
> Opleiding en ondersteuning op gebied van therapie, kennis over beperkingen, sociaal-pedagogische ondersteuning. Dit aanbod wordt binnen de sector 'outreach' genoemd