Ga voor duurzaam

Acties voor een duurzaam Ten Dries

Om als Ten Dries een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld willen we twee-maandelijks een specifieke actie starten. We richten ons hierbij de ene keer op hetgeen we met Ten Dries zelf kunnen doen, andere keren zullen we medewerkers, kinderen en ouders oproepen zelf met suggesties aan de slag te gaan.

  1. Actie papierverbruik