Onze doelen op het vlak van duurzaamheid

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN

 

Ten Dries gaat in op de oproep van de Verenigde Naties. In september 2017 formuleerde deze 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals - SDG's). In de komende maanden en jaren willen wij acties ondernemen voor 5 van deze doelstellingen.

 

Betaalbare en duurzame energie

 

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

Ten Dries wil

  • Tegen het energieverbruik systematisch verminderen.
  • Tegen 2030 het aandeel hernieuwbare energie verhogen.
Verantwoorde consumptie en producten

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Ten Dries wil

  • Tegen 2030 de afvalproductie beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.
  • Bij overheidsopdrachten en groepsaankopen duurzame, ecologische en sociale praktijken bevorderen.
  • Tegen 2030 garanderen dat medewerkers en andere betrokkenen beschikken over relevante informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur.

Klimaatactie

Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te verkleinen

Ten Dries wil 

  • Het beperken van de  klimaatverandering integreren in zijn beleidslijnen, strategieën en planning.
  • De bewustwording bij medewerkers en andere betrokkenen verhogen met betrekking tot de eigen mogelijkheden tot acties en impact.
Leven in het water

Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen

Ten Dries wil

  • Tegen 2025 de eigen vervuiling van het water en de zee voorkomen en verminderen, in het bijzonder door het kritisch evalueren van het afvalwaterbeleid.
  • Enkel vis kopen, die geleverd wordt vanuit duurzame visserij.
Leven op het land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Ten Dries wil

  • Tegen 2025 de eigen groene zones duurzaam beheren, de biodiversiteit bevorderen en invasieve uitheemse land- en water ecosystemen beperken of verwijderen.