MFC Ten Dries organiseert in samenwerking met Stad Deinze en docenten van Creative Language
een Engels taalkamp waar kinderen mét en zonder beperking spelenderwijs in de Engels taal
ondergedompeld worden.