Op de campus van Ten Dries in Landegem kunt u terecht voor onderwijs type 4, begeleiding en therapie voor jongens en meisjes van 1 tot 25 jaar, met een motorische of meervoudige beperking.

Onderwijs

De schoolwerking vertrekt vanuit de mogelijkheden, verwachtingen en specifieke ondersteuningsnoden van elke leerling. Afhankelijk van de vraag wordt meer gewerkt op de basisvaardigheden om tot leren te komen, op het beleven en ervaren, op het oefenen van vaardigheden en zelfredzaamheid, of op specifieke leerdoelen zoals bv. taal- en rekenonderwijs en probleemoplossende vaardigheden. Het welbevinden van de leerling staat altijd voorop.

Begeleiding

Buiten de schooluren en in de vakanties kunnen kinderen en jongeren terecht in de leefgroep. Leefgroepen worden met zorg samengesteld, zodat er een aangenaam leefklimaat is voor iedereen. Ook in de leefgroep is er veel aandacht voor de ontwikkeling en de levenskwaliteit.

Therapie

Ergotherapie, kinesitherapie en logopedie stimuleren de ontwikkeling. De therapeuten in Ten Dries zorgen voor een continue, doordachte en veilige aanpak. Ook hippo- en hydrotherapie (paardrijden en zwemmen) maken deel uit van het therapeutisch aanbod.

Onderwijs, begeleiding en therapie gaan in Ten Dries hand in hand. Samenwerking is onmisbaar om elk kind en elke jongere zo goed mogelijk te ondersteunen.

De nodige documenten om in Ten Dries te starten hangen af van de gewenste ondersteuning.

Neem gerust contact op voor meer informatie. U kan ook meteen een aanmeldingsformulier invullen.