Collectief leerlingenvervoer

Op schooldagen wordt op aanvraag van de ouders van rechthebbende leerlingen dagelijks of wekelijks leerlingenvervoer per bus ingericht. Dit leerlingenvervoer wordt georganiseerd door de vervoersmaatschappij De Lijn, die hiervoor privé-busmaatschappijen inschakelt. De ritten worden samengesteld bij het begin van elk schooljaar.

Het vervoer van de leerlingen van BuBaO en BuSO Ten Dries gebeurt samen met andere scholen voor buitengewoon onderwijs uit de regio. Hiervoor worden jaarlijks de nodige afspraken door de betrokken schooldirecties gemaakt.

Per bus is een busbegeleider verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. De busbegeleiders zijn personeelsleden van de verschillende scholen die deel uitmaken van ons leerlingenvervoer.

In Ten Dries wordt het vervoer praktisch georganiseerd door de schooldirecteur van onze basisschool (Patrick van Damme) en de adminstratief medewerker van onze BuSO-school (Alain Devreese).

Voor de leerlingen is een verzekering afgesloten door de betrokken scholen.