Missie

Ten Dries is een dynamische en pluralistische organisatie met een sterke betrokkenheid op kinderen en adolescenten met een motorische of meervoudige beperking.
Vanuit ons geloof in de mogelijkheden en talenten van elk kind of adolescent en van zijn gezin en ruimere omgeving, willen we actief luisteren naar hun vragen en dromen. 

Als professionele partners willen we hen ondersteunen in hun zoektocht naar antwoorden. We willen hen versterken om zelf de regie in handen te nemen. 

Onze deskundige en gemotiveerde medewerkers, bijgestaan door geëngageerde vrijwilligers, zijn hierbij een sterke troef. We spelen blijvend in op de snel evoluerende samenleving. 

Ons geïndividualiseerd aanbod varieert van ondersteuning in de eigen context tot het aanbieden van een veilige en stimulerende leer-, leef– en therapeutische omgeving. 

Ons uiteindelijk doel is optimaal welbevinden en maatschappelijke participatie van het kind/de adolescent en zijn gezin.