Traditiegetrouw organiseren we op het einde van elk schooljaar een sportreceptie.

Door Corona hebben we dit in juni niet kunnen organiseren en hebben we de editie van juni 2020 verplaatst naar september 2020, weliswaar in bubbels en zonder Bekende Vlaming.

De LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD, die we elk jaar uitreiken aan onze sportieve leerlingen die Ten Dries verlaten, bleven op onze trofeeëntafel staan.

Nemo, Sarah, Sybren, Kim en Kyvano die meerdere jaren hun sportieve prestaties in de kijker gezet hebben verdienden toch wel hun lifetime achievement award.

Hun trofee zijn we persoonlijk aan huis gaan afgeven.