Algemene voorstelling    |    Het buitengewoon onderwijs    |    Het multifunctioneel centrum

Algemene voorstelling

 

Het type 4 Buitengewoon Onderwijs Ten Dries in beeld

Kleuteronderwijs   |   Lager onderwijs   |   Secundair Onderwijs OV1

naar boven

Kleuteronderwijs

Coming soon ...

Lager onderwijs

Coming soon ...

Secundair onderwijs


Algemene voorstelling BuSO

 

 


Functioneelgerichte werking


Leergerichte werking


Toekomstgerichte werking


Levensbeschouwelijke vakken


Relaties - Sexualiteit - Weerbaarheid


TOP en sociaal-maatschappelijke training


Motorische activiteiten

   
naar boven
 

Het MFC Ten Dries in beeld

Kinesitherapie

Ergotherapie

Logopedie

Hydrotherapie

Verpleging en verzorging

Sport en beweging

Ortho en maatschappelijk werk
 

Mobiele en ambulante begeleiding en Outreach

Leefgroepswerking
 

't Bellemhuis

   

naar boven