Algemene voorstelling    |    Het buitengewoon onderwijs    |    Het multifunctioneel centrum

Het type 4 Buitengewoon Onderwijs Ten Dries in beeld

Kleuteronderwijs   |   Lager onderwijs   |   Secundair Onderwijs OV1

Kleuteronderwijs

Coming soon ...

Lager onderwijs

Coming soon ...

Secundair onderwijs


Algemene voorstelling BuSO

 

 


Functioneelgerichte werking


Leergerichte werking


Toekomstgerichte werking


Levensbeschouwelijke vakken


Relaties - Sexualiteit - Weerbaarheid


TOP en sociaal-maatschappelijke training


Motorische activiteiten