Opleiding en ondersteuning voor ouders en familie, vrijwilligers en professionelen

Graag deelt Ten Dries haar kennis en expertise met anderen die zorg dragen voor iemand met nood aan ondersteuning, of u dit nu doet als ouder of familie, als vrijwilliger of professioneel. Dit aanbod wordt binnen de sector ‘outreach’ genoemd.

Mogelijke onderwerpen

Informatie over therapeutische ondersteuning

 • Therapie bij kinderen of jongeren met een motorische beperking
 • Heffen en tillen, handling
 • Hulpmiddelen
 • Ademhalingstherapie
 • Ondersteunde communicatie
 • Spreken met Ondersteuning van Gebaren (SMOG): visie, basiscursus
 • Eet- en drinkbegeleiding
 • Werken met visualisaties
 • Spelontwikkeling, aanbieden van geschikte materialen
 • werken met Sprint, hulpprogramma bij lees-, schrijf en spellingsproblemen

Kennis over beperkingen

 • Motorische beperkingen
 • Stoornissen gelinkt aan de motorische beperking, bv. leerproblemen, autismespectrumstoornis (ASS), epilepsie, development coordination disorder (DCD), zindelijkheid, centraal visuele inperking (CVI) ...

Sociaal-pedagogische ondersteuning

 • Relaties, seksualiteit en weerbaarheid (RSW): visie en werkwijze
 • Werken aan de toekomst met jongvolwassenen
 • Omgaan met de naasten van een persoon met een beperking
 • Hoe concreet werken met individuele personen en klasgroepen

Wie geeft de opleiding of ondersteuning

De begeleiding gebeurt door ervaren medewerkers: kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, begeleiders, verpleegkundigen, orthopedagogen.

Wat zijn de kosten

Een sessie duurt minimum 1 uur en maximum 2 uur. De kostprijs voor een sessie is 5,30 euro.

Hoe aanvragen

U laat ons weten waar uw vraag over gaat. Op basis van uw vraag bepalen we samen het aantal te besteden uren, de locatie waar de begeleiding best doorgaat en de precieze aanpak. 

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Contacteer de dienst maatschappelijk werk via maatschappelijkwerk@tendries.be of 09/371 60 66 

Bekijk hier de folder over outreach door Ten Dries