Oudercomité schenkt iPads aan BuBaO en BuSO

Met de opbrengst van de wijnactie , die het hele jaar door loopt, ondersteunt het oudercomité verschillende projecten van school en MFC. In het verleden zijn er diverse projecten op die manier tot stand gekomen, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse attentie voor medewerkers. Ook nu weer kregen we grote financiële steun vanuit het oudercomité, voor de aankoop van iPads.

In BuBaO en in BuSO werden 5 iPads aangekocht (per school), maar daar bleef het niet bij. Ook het bijbehorende oplaadsysteem voor de 5 toestellen en de software om deze toestellen aan te sturen (updates, nieuwe apps,…) zitten mee in het pakket. Zo kan er in de klassen nu gewerkt worden met 5 toestellen tegelijk. Voor beide scholen betekent dit een ondersteuning van €3000.

We willen graag het oudercomité bedanken voor deze fijne sponsoring, en we bedanken natuurlijk ook iedereen die wijn kocht bij het oudercomité . Het is dankzij deze actie dat we dit konden realiseren.

Meer informatie over het oudercomité