Wil je meer weten, wens je een kennismakingsbezoek, wil je een ondersteuning aanvragen, je kind inschrijven of heb je een andere vraag? Gebruik ons contactformulier of bel naar 09 371 60 66.

Historiek

De geschiedenis van Ten Dries start op 15 oktober 1955 in het kasteeltje in de Poeldendries te Landegem.
Een jaar voordien was de vzw Revalidatiecentrum voor Spastische Kinderen opgericht. Ouders die geen passende opvang en begeleiding vonden voor hun zoon met hersenbeschadiging namen hiertoe het initiatief, samen met Remi De Paepe en enkele vrienden. Ze wilden een kleinschalige voorziening in het leven roepen, met deskundige personeelsleden voor de begeleiding en behandeling van kinderen met hersenbeschadiging.

De stichters van deze vzw waren : Gustave Gabriël (oud-senator), Antoine Hoorens (arts), Jules Decoodt (verzekeringsmakelaar), Remi De Paepe (maatschappelijk werker), Robert Soetaert (rechter) en Henri Ballinckx (bediende). Sommigen onder hen – waaronder Remi De Paepe – behoorden eveneens tot de grondleggers van de andere vzw’s.
De eerste directeur was mevrouw Janine De Brabandere-Haerssens.
Begin de jaren tachtig werd de naam veranderd in Medisch Pedagogisch Instituut Ten Dries. Oudere personeelsleden spreken nog vaak over «’t Centrum ».

Het eerste kind met hersenverlamming volgde les in de dorpsschool van Landegem.
Naarmate er meer kinderen kwamen die niet in staat waren gewoon onderwijs te volgen, ontstond de noodzaak aan aangepast onderwijs. Om die reden werd in september 1957 een nieuwe vzw opgericht onder de naam Aanneembare Bewaarschool voor Spastische Kinderen, inmiddels geëvolueerd naar School voor Buitengewoon Onderwijs Ten Dries.

 

Germain De Brabandere (echtgenoot van Janine Haerssens) was de eerste bezigheidstherapeut. Hij was zeer creatief en handig in het vervaardigen van aangepaste toestellen die de kinderen meer zelfstandig maakten of die hun spastische spieren oefenden. Omdat nood aan aangepast materiaal groeide, ontstond in 1961 de derde vzw : Didactische Centrale voor Motorisch Gestoorden, nu bekend onder de naam Hulpmiddelencentrale Projects.

Later ontstonden – telkens vanuit nieuwe noden – nieuwe vzw’s : Beschutte Werkplaats voor Hersenverlamden (1966), nu bekend onder de naam Maatwerkbedrijf Nevelland, vzw Revalidatiestichting Angèle Verburght (1969), nu vzw A. Verburght, die aan volwassen personen met hersenbeschadiging een eigen leefruimte /studio biedt en vzw Manege Dennenhof (1976) voor hippotherapie.

Het toenmalig MPI Ten Dries kocht in 1974 een huis te Bellem voor de oudste adolescenten. Dit huis vormt een goede tussenstap tussen de toch wat beschermende omgeving van de voorziening en de woonvormen na 21 jaar. Op die manier werken wij aan decentralisatie van de voorziening en aan integratie van onze bewoners.

In de loop van de daaropvolgende decennia werden verschillende bouw- en renovatiewerken uitgevoerd, waaronder de bouw van een therapiebad.

In 2014 veranderde de naam naar Multifunctioneel Centrum Ten Dries of MFC Ten Dries naar aanleiding van veranderde regelgeving.