Ten Dries streeft naar een kwaliteitsvolle ondersteuning op maat. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die u met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van.
Om uit te leggen hoe we uw gegevens gebruiken hebben we een privacyverklaring opgesteld.
In de tekst hieronder hebben we geprobeerd deze verklaring zo beknopt en duidelijk mogelijk te houden. De uitgebreide tekst van de privacyverklaring kunt u via deze link
Privacyverklaring Ten Dries uitgebreid.pdf   raadplegen.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Wij ontvangen uw gegevens wanneer u een aanvraag doet voor ondersteuning. Wij kunnen ook van anderen persoonsgegevens ontvangen zoals bijvoorbeeld uw huisarts, CLB, een andere voorziening …

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om verschillende redenen. In de eerste plaats om een kwalitatieve en optimale ondersteuning te kunnen bieden. Maar bijvoorbeeld ook om met u te communiceren over onze dienstverlening.

Wanneer hebben we uw toestemming nodig om deze persoonsgegevens te gebruiken?
Wij mogen niet zomaar uw gegevens gebruiken. Bepaalde gegevens hebben wij nodig om onze overeenkomst met u te kunnen naleven. Soms hebben we uw toestemming nodig vooraleer we uw gegevens gebruiken. Maar in noodsituaties of levensbedreigende situaties gebruiken we uw persoonsgegevens zonder toestemming vooraf.

Zijn uw persoonsgegevens veilig bij ons?
U kan erop vertrouwen dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Zolang wij persoonsgegevens van u verwerken nemen wij verschillende maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Delen wij soms uw persoonsgegevens met anderen?
Soms is het nodig dat we uw persoonsgegevens delen met anderen. Als we uw persoonsgegevens delen dan maken we afspraken zodat uw persoonsgegevens ten allen tijde beschermd worden.

Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is of zo lang de wet ons verplicht om die gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt: van een paar maanden tot vele jaren.

Hebt u inzage in uw persoonsgegevens?
U mag ons steeds vragen een overzicht te krijgen van welke persoonsgegevens we nu juist van u hebben. Ook kan u ons vragen om de persoonsgegevens die we van u hebben te wissen, aan te passen of over te dragen naar iemand anders. U kan hiervoor mailen naar maatschappelijkwerk(at)tendries.be  

Gebruik van foto's op deze website
De foto’s op deze website mogen niet door derden gebruikt worden. 
Staat u zelf op een van de foto’s en hebt u dit liever niet, laat het ons weten via webmaster(at)tendries.be We verwijderen dan de foto.