Ten Dries in Landegem

Ten Dries is een warme plek in Landegem, waar een honderdtal kinderen en adolescenten tussen 1 en 25 jaar met een motorische of meervoudige beperking zich thuis voelen. Ze kunnen zich maximaal ontplooien dankzij aangepast onderwijs, de leefgroepswerking, hulpmiddelen en therapie. Ook voor ouders en de ruimere omgeving is er een uitgebreid aanbod van vorming en ondersteuning

Ten Dries bestaat uit twee scholen en een multifunctioneel centrum (BuBaO, BuSO en MFC).

Begeleiding thuis of op school

Ten Dries is veel meer dan enkel de campus in Landegem. We begeleiden jaarlijks meer dan 300 kinderen en jongeren die elders naar school gaan. 

Het aanbod voor begeleiding thuis of op school bestaat uit:

Ten Dries gaat voluit voor levenskwaliteit en voor een inclusieve samenleving.
 

TEN DRIES IN HET KORT

Ten Dries biedt professionele ondersteuning voor kinderen en adolescenten met een motorische en meervoudige beperking, in een warme omgeving:

  • Kleinschalige voorziening met een 100-tal leerlingen
  • Kleuter-, basis en secundair onderwijs
  • Vernieuwende toekomstwerking voor leerlingen boven de 21 jaar
  • In een groene en rustige omgeving
  • Geïntegreerde werking: therapeuten, begeleiders, medisch personeel en leerkrachten werken nauw samen
  • Zwembad met verstelbare bodem, geschikt voor hydrotherapie
  • Manege en hippotherapie
  • Avond-, nacht-, vakantie- en weekendopvang
  • Gratis busvervoer voor leerlingen die er recht op hebben
  • Aanbod ook buiten de grenzen van de campus: vorming en ondersteuning thuis of op school (ondersteuning in het gewone onderwijs, outreach, mobiele en ambulante begeleiding)